Bouw van fase 1: november 2009 - maart 2010

10 november 2008 - De bouw is van start gegaan

De bouw van Dhamma Padhāna is begonnen op 10 november 2008. Aannemers met zware machines leggen de funderingen.

Bouwwerken in uitvoering

 

maart 2010

We zijn verheugd het nieuws van de laatste stappen van de bouw van fase 1 mee te delen.

Er rest nog een druk programma maar de constructie commissie is vol vertrouwen dat het centrum klaar zal zijn voor de start van de eerste cursus op 31 maart.

Februari 2010

De werken vorderen nu snel. De grondwerken werden vertraagd door hevige sneeuwval maar schieten nu goed op, net als elektriciteit en sanitair. Het cellencomplex neemt snel vaste vorm aan. Een toegewijd team van vrijwilligers heeft al meer dan de helft van de 54 benodigde bedden gemaakt, en mogelijk ronden ze deze taak een week vroeger af dan voorzien.

Januari 2010

Rond de jaarwisseling steeg voor het eerst rook op uit de schoorsteen toen in twee van de accommodatieblokken de verwarming werd opgestart. Dit was een bemoedigende aanblik!
De watertoren is nu voltooid. In de Dhamma-hal duurt het pleisterwerk voort en wordt het ventilatiesysteem geïnstalleerd. Vrijwilligers gaan verder met het beplanken van de accommodatiegebouwen. Elektriciens leggen ondertussen de laatste hand aan hun werk in de accommodatieblokken en ook het betegelen van de badkamers loopt op zijn eind.

 

December 2009

Dhamma Padhāna is nu aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Elektriciens bedraden momenteel de Dhamma-hal en in het grootste deel van de accommodatie is er al licht. De boilers voor de centrale verwarming zijn geïnstalleerd. Alle accommodatie kreeg een eerste laag verf en het houtwerk wordt geschuurd.

November 2009

Er werd belangrijke vooruitgang geboekt en we zitten op schema. In de Dhamma-hal is gestart met het monteren van gipsplaten aan het plafond en bijbehorend pleisterwerk. In de accommodatieblokken Y en Z is het betegelen van de vloeren, installeren van sanitair en monteren van binnendeuren en plinten bijna voltooid. In accommodatieblok U wordt gepleisterd. In de eetzalen wordt binnenkort linoleum op de vloer gelegd.

October 2009

De gebouwen van Dhamma Padhana ontwikkelen zich nu met grote snelheid. Een aantal Dhamma-helpers beplanken momenteel de buitenkant van de gebouwen, de eetzalen zijn reeds af. Anderen betegelen de badkamers van de studentenkamers. Aannemers werken aan het dak en de lobbies van de Dhamma-hal. Grondwerkers en bouwvakkers werken aan het gebouwtje voor de boiler en aan de funderingen voor de watertoren.

September 2009

In augustus vonden boeiende en belangrijke ontwikkelingen plaats. De Dhamma-hal heeft nu een dak, daartoe richtten staalwerkers eerst reusachtige, stalen draagbalken op, en timmerlui monteerden dakbalken en planken. In de eetzalen en accommodatieblokken worden de buitenvensters en -deuren geplaatst. Hard werkende vrijwilligers hebben het monteren van gipsplaten in alle accommodatiekamers voltooid en zijn nu bezig met het betegelen van de douchecellen en het beplanken van de buitenkant van de gebouwen met cederhout.

Augustus 2009

De voorbije maand werd verder gewerkt aan de Dhamma-hal, en door het metselwerk krijgt de hal nu vorm. In de accommodatieblokken wordt sanitair en elektriciteit voorzien terwijl Dhamma-helpers gipsplaten monteren.

 

Juli 2009

De bouw van Dhamma Padhāna verloopt uitermate vlot en allen zijn vol vertrouwen dat in april 2010 de eerste cursus kan worden aangeboden. Gedurende de voorbije maand is het werk begonnen aan de Dhamma-hal: de grondwerken en de funderingen zijn klaar en de bouw van de muren is gestart. Elektriciteit en sanitaire buizen worden geplaatst in de drie accommodatieblokken en de eetzalen. Het afwateringssysteem is bijna voltooid, binnenkort wordt de septische put geïnstalleerd. Vrijwilligers hebben een grote bijdrage geleverd aan het monteren van gipsplaten en het isoleren van de accommodatieblokken.

Juni 2009

8 juni was een voorspoedige dag want toen begonnen de werken aan de Dhamma-hal.  Verder werd het dakgebinte van de eetzalen opgericht en op alle drie de accommodatieblokken werden dakpannen gelegd.  Een team van zes vrijwilligers leverde prachtig werk. Ze maakten de kamers luchtdicht, isoleerden de accommodatieblokken en monteerden gipsplaten.  De stemming op het bouwterrein is harmonieus en de aannemers en vrijwilligers werken goed samen.

Mei 2009

De betonvloeren van alle gebouwen die deel uitmaken van fase 1 zijn nu klaar, uigenomen die van de Dhamma-hallen. Blokken E en F zijn bedekt met rode dakpannen en de dakgoten zijn aangebracht. Blok A is klaar voor dakbedekking. De muren van de lerarenresidentie zijn opgericht en aannemers zijn begonnen met het monteren van gipsplaten in de accommodatiegebouwen. Vrijwilligers hebben nauwgezet een dampschermvlies aangebracht in de eerste twee blokken en zijn nu bezig met het inblazen van cellulose vezelisolatie.

April 2009

De werkzaamheden vorderen vlot. De aannemers die de grondwerken uitvoerden hebben inmiddels de bouwwerf verlaten. Er werden stalen draagbalken en vloerverwarming geplaatst voor de lerarenresidentie. Accommodatieblokken E &F werden met dakpannen bedekt en aangeworven timmerlui bouwen momenteel het houtskelet van Blok A. De laatste twee vrijwilligers zijn kort geleden vertrokken.  


Zowel vakkundige als ongeschoolde vrijwilligers hebben de voorbije maanden een grote bijdrage geleverd. In april en mei komen er meer vrijwilligers.

Maart 2009
De funderingen van drie accommodatieblokken en van de residentie voor de leraren zijn gelegd. Het houtskelet van twee van de accommodatieblokken is opgericht, waarvan één door oud-studenten. Momenteel worden de dakpannen gelegd. Ook de grondwerken gaan verder, leidingen en kabels worden voorzien.

Januari 2009
De betonvloeren zijn uitgehard en het houtskelet wordt opgetrokken.

December 2008 
Er wordt beton gegoten voor de fundamenten van het accommodatie blok en de fundamenten van de AT residentie worden uitgegraven.

Eerste cursus voor Dhamma Padhāna

Meer dan 200 serieuze oud-studenten en Dhamma-helpers namen deel aan de Satipatthana cursus in Engeland in september 2008. De deelnemers kwamen uit 21 verschillende landen, het was de grootste residentiële Vipassana cursus in Europa sinds 20 jaar. Tijdens deze cursus mediteerden de deelnemers soms op het land van Dhamma Padhāna. Zo konden ze  bijdragen aan het ontwikkelen van een positieve Dhamma atmosfeer daar, ten gunste van de toekomstige mediteerders. Lees meer

Werk in uitvoering

Het werk op het Dhamma Padhāna terrein is in oktober 2007 gestart. Jonge bomen die op de plek van de toekomstige pagode en de Dhamma hal groeiden, zijn verwijderd en nieuwe bomen zijn aangeplant om een scheiding tussen Dhamma Dipa en Dhamma Padhāna te creëren. Lees meer...

ELCC land aangrenzend aan Dhamma Dipa